Inne referencje

Spis treści

EDF Polska S.A

Firma Energocenter Sp. z o.o. wykonała w latach 2008-2012 następujące prace dla Elektrociepłowni Kraków S.A:
- w okresie: kwiecień - czerwiec 2008r : Remont układu zasilania prądu stałego 220VDC bloku nr 4
- w okresie: kwiecień - październik 2011r : Prace Modernizacyjne Układu Wzbudzenia Generatora TGH 120 150MVA bloku nr 1 z wymianą regulatora
- w okresie luty - lipiec 2012r  : Wykonanie zasilania i rozbudowy rozdzielni 0,4 kV RO w budynku A
Zakres wszystkich ww. prac obejmował :
1. demontaż istniejących urządzeń i układów 
2. dostawę i montaż nowych urządzeń i układów 
3. wykonanie badań pomontażowych 
4. opracowanie i wykonanie prób funkcjonalnych, pomiarowych oraz uruchomienie zamontowanych urządzeń i układów 
5. przeszkolenie obsługi remontowej oraz eksploatacyjnej, a następnie przekazanie urządzeń do eksploatacji 
6. wykonanie dokumentacji powykonawczej 

Firma Energocenter Sp. z o.o. wykonała zlecone prace w sposób solidmy, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 
 
 

Energetyka Sp. z o.o.

Energetyka Spółka z o.o. w Lubinie potwierdza, że firma Energocenter Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zrealizowała z należytą starannością i zachowaniem ustalonych terminów w 2012 roku zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja układu wzbudzenia generatora nr 2 znajdującego się w Wydziale EC-1 Lubin" w zakresie:

1. Opracowania projektu technicznego.

2. Realizacji dostaw urządzeń i aparatury elektroenergetycznej. 

3. Wykonania prac obiektowych na podstawie projektu technicznego własnego autorstwa. 

4. Wykonania bada, pomiarów i prób funkcjonalnych modernizowanego układu. 

Wartośc umowna wykonanych prac 339.000,00 netto + ustawowy podatek VAT. 

Firma Energocenter jest firmą o dużym doświadczeniu w wykonywaniu prac w branży eleketroenergetycznej. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala rekomendować firmę jako godnego zaufania Wykonawcę. 


Energetyka Sp. z o.o.

Zakłady Górniczo- Hutnicze "Bolesław" S.A w Bukownie oświadcza, że firma Energocenter ul. Sienna 7, Katowice przeprowadziła w październiku 2014r. w oparciu o umowę z dn 10.06.2014 remont rozdzielni 6kV Centralna w zakresie wymiany wyłączników mocy oraz aparatury zabezpieczającej w dwóch polanach zasilających. 

W.W prace remontowe zostały przeprowadzone należycie, zgodnie z zakresem określonym w zamówieniu, prace wykonano terminowo, jakościowo bez zastrzeżeń. Firma Energocenter z siedzibą w Katowicach możemy polecić jako rzetelnego partnera gwarantującego wykonanie tego rodzaju prac na dobrym poziomie. 

Wartość zamówienia na realizację w.w prac wynosiła 87 245 00 zł

Z poważaniem: Zakład Górniczo - Hutniczy "Bolesław" Członek Zarządu Andrzej Trepka


 

Coveris Polska Sp. z o.o.

Firma Energocenter w okresie 05-11.2014 wykonała na nasze zlecenie zadania w zakresie:

a) projektu i montażu rozdzielnicy 0,4kV wraz z dostawą i zabudą wyłączników 2500A produkcji Siemens z nastawieniem wyzwalaczy i ich sprawdzeniem w zakresie wykonania prób funkcjonalnych wyłącznikó, działania wyzwalaczy, sterowania i odwzorowania lokalnego i zdalnego w systemie sterowania i nadzoru

b) wykonanie pomiarów powykonawczych 

Enegocenter Sp. z o.o. wykonała zlecenie w sposób prfesjonalny przy pomocy wysoko wykwalifikowanego personelu technicznego, solidnie i zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi. Dostarczne i uruchomione urządzenia pracują bezawaryjnie w ruchu ciągłym. 

Usługi firmy cechuje wysoka jakość i rzetelność, co skłania nas do twierdzenia, że firma z Katowic jest  sprawdzonym partnerem, którego usługi gorąco polecamy. 

Współpracę poleca: wirtualna asystentka, marketing dla biznesu oraz skup złomu katowice

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 16:00

Sobota - Niedziela - nieczynne

Partnerzy Energocenter

 

Dane adresowe

Energocenter Sp. z o.o.

ul. Sienna 7

Katowice, 40-544

NIP: 954-249-69-53

Telefon: +48 (32) 252 34 85

Telefon kom: +48 668 330 681

Fax: +48 (32) 252 58 64

Email: energocenter@energocenter.pl

Mapka dojazdu