Zaświadcza się, że firma Energocenter Sp. z o.o. z siedzibą: 40-544 Katowice ul. Sienna 7, w czasie od października 2012 roku do grudnia 2012 roku zrealizowała na rzecz JSW S.A KWK 'Jas-Mos' zadanie związane z modernizacją rozdzielni 110kV "Szyby główne" w zakresie zabezpieczeń, centralnej sygnalizacji oraz monitoringu pracy transformatorów WN.
Zakres prac obejmował :
- opracowanie projektów technicznych
- dostawę wraz z wyposażeniem i montaż szaf zabezpieczeń dla czterech transformatorów WN
- dostawę i zabudowę zabezpieczeń różnicowych typu MiCom P643,
- zabezpieczeń nadprądowych typ RET 545,
- dostawę i zabudowę: analizatorów sieci, szafy systemowej z wyposażeniem, serwera przemysłowego, wraz z wyposażeniem centralnej sygnalizacji alarmowej
- zabudowę w polach rozdzielczych nowych listw zaciskowych i wykonanie połączeń krosowych pomiędzy listwami zaciskowymi, a zabudowaną aparaturą
- ułożenie nowych kabli sterowniczych i zasilających oraz kabli komunikacyjnych pomiędzy tablicami przekaźnikowymi, a szafą systemową
- dostawę i ułożenie przewodów zasilających i sterowniczych centralnej sygnalizacji alarmowej
- wykonanie oprogramowania systemu monitoringu do sterowania, wizualizacji, diagnostyki i parametryzacji pracy transformatorów i aparatury łączeniowej WN
- demontaż istniejącej aparatury
- badanie pomontażowe i rozruch urządzeń
Wartość zadania wyniosła 485.000,00 zł. Powyższe zadania firma Energocenter Sp. z o.o. z Katowic wykonała w wyznaczonym terminie realizacji. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z naszymi wymaganiami z zachowaniem właściwego poziomu technicznego i z należytą starannością.

Marek Celmer - Jastrzębska Spółka Węglowa

Pozostałe referencje z innych prac, które otrzymało Energecenter od Jastrzębskiej Spółki Węglowej

EDF Polska S.A

Firma Energocenter Sp. z o.o. wykonała w latach 2008-2012 następujące prace dla Elektrociepłowni Kraków S.A:
- w okresie: kwiecień - czerwiec 2008r : Remont układu zasilania prądu stałego 220VDC bloku nr 4
- w okresie: kwiecień - październik 2011r : Prace Modernizacyjne Układu Wzbudzenia Generatora TGH 120 150MVA bloku nr 1 z wymianą regulatora
- w okresie luty - lipiec 2012r  : Wykonanie zasilania i rozbudowy rozdzielni 0,4 kV RO w budynku A
Zakres wszystkich ww. prac obejmował :
1. demontaż istniejących urządzeń i układów 
2. dostawę i montaż nowych urządzeń i układów 
3. wykonanie badań pomontażowych 
4. opracowanie i wykonanie prób funkcjonalnych, pomiarowych oraz uruchomienie zamontowanych urządzeń i układów 
5. przeszkolenie obsługi remontowej oraz eksploatacyjnej, a następnie przekazanie urządzeń do eksploatacji 
6. wykonanie dokumentacji powykonawczej 

Firma Energocenter Sp. z o.o. wykonała zlecone prace w sposób solidmy, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 
 
 

Energetyka Sp. z o.o.

Energetyka Spółka z o.o. w Lubinie potwierdza, że firma Energocenter Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zrealizowała z należytą starannością i zachowaniem ustalonych terminów w 2012 roku zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja układu wzbudzenia generatora nr 2 znajdującego się w Wydziale EC-1 Lubin" w zakresie:

1. Opracowania projektu technicznego.

2. Realizacji dostaw urządzeń i aparatury elektroenergetycznej. 

3. Wykonania prac obiektowych na podstawie projektu technicznego własnego autorstwa. 

4. Wykonania bada, pomiarów i prób funkcjonalnych modernizowanego układu. 

Wartośc umowna wykonanych prac 339.000,00 netto + ustawowy podatek VAT. 

Firma Energocenter jest firmą o dużym doświadczeniu w wykonywaniu prac w branży eleketroenergetycznej. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala rekomendować firmę jako godnego zaufania Wykonawcę. 


Energetyka Sp. z o.o.

Zakłady Górniczo- Hutnicze "Bolesław" S.A w Bukownie oświadcza, że firma Energocenter ul. Sienna 7, Katowice przeprowadziła w październiku 2014r. w oparciu o umowę z dn 10.06.2014 remont rozdzielni 6kV Centralna w zakresie wymiany wyłączników mocy oraz aparatury zabezpieczającej w dwóch polanach zasilających. 

W.W prace remontowe zostały przeprowadzone należycie, zgodnie z zakresem określonym w zamówieniu, prace wykonano terminowo, jakościowo bez zastrzeżeń. Firma Energocenter z siedzibą w Katowicach możemy polecić jako rzetelnego partnera gwarantującego wykonanie tego rodzaju prac na dobrym poziomie. 

Wartość zamówienia na realizację w.w prac wynosiła 87 245 00 zł

Z poważaniem: Zakład Górniczo - Hutniczy "Bolesław" Członek Zarządu Andrzej Trepka


 

Coveris Polska Sp. z o.o.

Firma Energocenter w okresie 05-11.2014 wykonała na nasze zlecenie zadania w zakresie:

a) projektu i montażu rozdzielnicy 0,4kV wraz z dostawą i zabudą wyłączników 2500A produkcji Siemens z nastawieniem wyzwalaczy i ich sprawdzeniem w zakresie wykonania prób funkcjonalnych wyłącznikó, działania wyzwalaczy, sterowania i odwzorowania lokalnego i zdalnego w systemie sterowania i nadzoru

b) wykonanie pomiarów powykonawczych 

Enegocenter Sp. z o.o. wykonała zlecenie w sposób prfesjonalny przy pomocy wysoko wykwalifikowanego personelu technicznego, solidnie i zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi. Dostarczne i uruchomione urządzenia pracują bezawaryjnie w ruchu ciągłym. 

Usługi firmy cechuje wysoka jakość i rzetelność, co skłania nas do twierdzenia, że firma z Katowic jest  sprawdzonym partnerem, którego usługi gorąco polecamy. 

Współpracę poleca: wirtualna asystentka, marketing dla biznesu oraz skup złomu katowice

Oświadczam, iż firma Energocenter Sp. z o.o. ul. Sienna 7 Katowice 40-544 na zlecenie firmy ZRUG Zabrze S.A ul. Magazynowa 6, 41-807 Zabrze, brała udział w realizacji inwestycji "Budowa gazociągu DN 700 Szczecin- Gdańsk". Firma Energocenter wykonała prace w wyżej wymienionej inwestycji w zakresie urządzeń AKPiA, Teletechniki oraz Elektryki, w tym urządzeń zasilających dostarczonych przez firmę Benning Power Electrics Sp. z o.o. z bateriami o napięciu prądu stałego od 12V do 220V znajdujących zastosowanie m.in w Siłowniach Telekomunikacyjnych.

Część inwestycji- Budowa węzła Reszki, gdzie zostały zamontowane i uruchomione zasilacze/ prostowniki, zakończona i przekazana do użytkowania na potrzeby Gaz-System S.A. Zabudowane układy oraz urządzenia pracują w chwili obecnej bezawaryjnie w ruchu ciągłym.
Pragnę ponadto nadmienić, iż współpraca z firmą Energocenter przebiegała płynnie, a powierzone prace wykonane zostały w sposób profesjonalny przy pomocy wykwalifikowanego personelu technicznego, solidnie i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Kierownik Projektu - mgr. inż. Łukasz Rupik

Budowa gazociągu DN 700 Szczecin – Gdańsk, Etap II – gazociąg DN 700 Karlino – Koszalin, etap III – gazociąg DN 700 Koszalin Słupsk oraz etap IV gazociąg DN 700 Słupsk - Wiczlino

//kliknij by powiększyć

Zobacz także: Realizacja inwestycji dla Gaz-System

Niniejszym pismem udzielam referencji firmie Energocenter z Katowic, za prace wykonane w ramach umowy PGS/RU/GI/360/2014 z dnia 21-08-2014 do zadania pod nazwą ''Wykonanie projektu i prac modernizacyjnych branży budowlanej i elektrycznej głównej stacji transformatorowej GST 110/6kV i pól dopływowych zasilających rozdzielnie R1 6kV" Etap I.
Wartość wykonanych prac wynosi 5 596 838,39 zł + VAT

Zamówienie zostało wykonane terminowo zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Dokumentacja techniczna została wykonana profesjonalnie i zawierała komplet dokumentacji techniczno- ruchowych poszczególnych urządzeń wraz ze schematami i wszelakimi instrukcjami.
Prace na obiekcie przebiegały w sposób sprawny, zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy obowiązującymi w energetyce. Pracownicy firmy reprezentują sobą wysoki poziom kultury technicznej, co potwierdza sposób i jakość wykonanych prac oraz rodzaj używanych narzędzi i materiałów.
Prace były zawsze ściśle skoordynowane ze służbami naszego zakładu.

Współpraca z firmą układała się bardzo dobrze. Świadczone usługi wykonano na wysokim poziomie technicznym.

Dyrektor Departamentu Zakupów - Sławomir Nowakowski

//kliknij w obrazek by powiększyć

Firma Energocenter Sp. z o.o. z Katowic wykonała dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A Zakład Górniczy Sobieski prace polegające na modernizacji rozdzielni 110/6kV w okresie czerwiec- listopad 2010r.

W ramach realizacji prac inwestycyjnych dotyczących rozdzielni 110/6kV firma wykonała:
a) dostawę i wymianę 3 sztuk wyłączników 110 kV typu GL311F1 (2 wyłączniki w liniach 110kV i 1 wyłącznik sprzęgła) wraz z osprzętem,
b) dostawę i wymianę zabezpieczeń transformatorów 110/6kV - 16 mVA (wymiana zabezpieczeń typu ZTA-20, ZT-22, RITx-21, RITx-31, Rpb-1) na typu MiCOM wraz z osprzętem,
c) dostawę i wymianę napędów do odłączników i uziemników 110kV (odłączników linii 110kV, odłączników szynowych, odłączników transformatorów) wraz z niezbędnym osprzętem,
d) przeprowadzenie prób funkcjonalnych po wprowadzonych zmianach,
e) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów kontrolno- pomiarowych urządzeń i aparatury siłowej, sterowniczej zabezpieczeniowej, instalacji elektrycznej, pomiarów napięć rażenia, f) demontaż układów sprzężonego powietrza oraz osprzętu i instalacji niezbędnym zakresie,
g) wykonanie dokumentacji powykonawczej wprowadzonych zmian w rozdzielni 110/6kV.

Realizacja przedmiotowej inwestycji prac została wykonania w terminie i z warunkami określonymi w zawartej umowie oraz zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną przez Zamawiającego.
Dotychczasowa eksploatacja urządzeń rozdzielni 110/6kV po wprowadzonych zmianach przebiega w sposób bezawaryjny, spełniający oczekiwania użytkownika. Opinia wydana na prośbę Energocenter Katowice.

Południowy Koncern Węglowy S.A Prezes Zarządu mgr. inż. Andrzej Szymkiewicz

Pozostałe referencje dla Energocenter Katowice wystawione przez Tauron

//kliknij by powiększyć

Zobacz także: Remont i modernizacja rozdzielni 110kV "Secemin"Modernizacja rozdzielni 110kV w stacji "Kawodrza"

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 16:00

Sobota - Niedziela - nieczynne

Partnerzy Energocenter

 

Dane adresowe

Energocenter Sp. z o.o.

ul. Sienna 7

Katowice, 40-544

NIP: 954-249-69-53

Telefon: +48 (32) 252 34 85

Telefon kom: +48 668 330 681

Fax: +48 (32) 252 58 64

Email: energocenter@energocenter.pl

Mapka dojazdu