Usługi świadczone przez naszą firmę obejmują ponadto:

 • Badania laboratoryjne aparatury i urządzeń elektroenergetycznych.
 • Badania obiektowe układów automatyki zabezpieczeniowej realizowane cyfrowymi wymuszalnikami prądowymi.
 • Pomiary przeciwporażeniowe.
 • Badania pomontażowe, próby, uruchomienia a także kompleksowe rozruchy.
 • Badania i sprawdzenie okresowe urządzeń i układów na obiektach oraz ich serwis.
 • Pomiary jakości energii elektrycznych sieci zasilających i odbiorczych realizowane analizatorami sieci.
 • Pomiary termowizyjne urządzeń elektroenergetycznych.

1. Instalacje zasilania awaryjnego i rezerwowego: o systemy rezerwowego zasilania agregatami prądotwórczymi; o układy SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy); o systemy zasilania prądem stałym z bateriami akumulatorów i urządzeniami ładującymi; o układy bezprzewodowego zasilania UPS;

2. Instalacje siłowe, sterownicze, sygnalizacyjne.

3. Elektroenergetyczne linie kablowe.

4. Linie teletechniczne.

5. Statyczne układy wzbudzania generatorów synchronicznych.

6. Układy i systemy AKPiA.

7. Układy automatyki zabezpieczeniowej.

8. Układy napędowe, przetwornice częstotliwości. 9. Układy obwodów wtórnych NN, SN, WN.

10. Układy synchronizacji.

11. Remonty i wyposażenie wszelkiego rodzaju urządzeń rozdzielczych.

12. Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego obiektów i terenu.

13. Instalacje odgromowe i uziemiające.

14. Pomiary montażowe i uruchomienie instalacji.

15. Produkcja i montaż prefabrykatów: o szaf zabezpieczeń; o szaf sterownikowych; o rozdzielnic skrzynkowych, pulpitów, zestawów sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych; o rozdzielni szafowych i skrzynkowych NN; o prefabrykacje z powierzonej aparatury;

Dział projektowy zajmuje się i posiada doświadczenie w zakresie:
1. Opracowywanie analiz i ekspertyz technicznych dla modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów
2. Opracowywanie projektów budowlanych, wraz z uzgodnieniami i opracowaniem dokumentacji formalno - prawnej
3. Kompleksowa realizacja prac projektowych w zakresie dokumentacji technicznych wykonawczych:

 • a. Inwentaryzacje obiektowe
  b. Opracowywanie założeń i projektów wstępnych
  c. Obliczenia techniczne (obliczenia zwarciowe, nastawy zabezpieczeń)
  d. Dobór aparatury i kabli
  e. Opracowywanie projektów wykonawczych
  f. Opracowywanie dokumentacji produkcyjnych
  g. Opracowywanie dokumentacji powykonawczych

4. Nadzór autorski nad projektem
5. Opracowywanie kosztorysów i przedmiarów robót

Zakres techniczny realizowanych projektów:
1. Energetyka zawodowa

 • a. Budowy i modernizacje rozdzielni WN i SN w zakresie obwodów pierwotnych:
  b. Budowa stacji kontenerowych
  c. Budowy i modernizacje rozdzielni WN i SN w zakresie obwodów wtórnych:
  układów sterowania, sygnalizacji, pomiarów i zabezpieczeń
  d. Elektroenergetyczne instalacje teletechniczne:
  telemechanika, telesterowania, telepomiary
  e. Układy pomiarowo – rozliczeniowe
  f. Instalacje uziemiające i odgromowe
  g. Rozdzielnie potrzeb własnych nN wraz z automatyką SZR
  h. Układów prądu stałego i napięcia gwarantowanego;
  i. Linie kablowe nN i SN
  j. Kompensacja ziemnozwarciowa
  k. Układy kompensacji mocy biernej

2. Elektrownie i elektrociepłownie

 • a. Układy wyprowadzenia mocy generatorów
  b. Układy wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów;
  c. Układu synchronizacji generatorów
  d. Automatyki i sterowania pracą generatorów
  e. Zasilanie i sterowanie urządzeń potrzeb własnych generatorów (pompy, zasuwy, wentylatory)
  f. Układy wyprowadzenia mocy małych elektrowni wodnych (MEW)
  g. Oświetlenie przeszkodowe kominów
  h. Układy AKPiA generatorów

3. Automatyka przemysłowa

 • a. układy monitoringu stanu pracy i sterowania procesów technologicznych w oparciu o sterowniki PLC: stacji gazowych, przepompowni, oczyszczalni ścieków, elektrowni wodnych, elektrowni konwencjonalnych.
  b. Projektowania instalacji oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych;
  c. Systemu Kontroli Dostępu i Sygnalizacji Włamania
  d. Telewizje przemysłowe
  e. Systemy PPOŻ

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 16:00

Sobota - Niedziela - nieczynne

Partnerzy Energocenter

 

Dane adresowe

Energocenter Sp. z o.o.

ul. Sienna 7

Katowice, 40-544

NIP: 954-249-69-53

Telefon: +48 (32) 252 34 85

Telefon kom: +48 668 330 681

Fax: +48 (32) 252 58 64

Email: energocenter@energocenter.pl

Mapka dojazdu